Siblon
    Footnotes

    Siblon

    Mormonin kirjassa Alma nuoremman poika. Siblon opetti evankeliumia soramilaisille, ja häntä vainottiin vanhurskautensa tähden. Herra päästi hänet vainoista hänen uskollisuutensa ja kärsivällisyytensä vuoksi (Alma 38). Siblon piti aikansa huolta myös nefiläisistä aikakirjoista (Alma 63:1–2, 11–13).