Tutkimisen apuneuvoja
Jumalattomuus


Jumalattomuus

Se, mikä ei ole Jumalan tahdon tai käskyjen mukaista; pahuus; Jumalan käskyjen noudattamatta jättäminen.