Tutkimisen apuneuvoja
Jumalattomuus
edellinen seuraava

Jumalattomuus

Se, mikä ei ole Jumalan tahdon tai käskyjen mukaista; pahuus; Jumalan käskyjen noudattamatta jättäminen.