Tutkimisen apuneuvoja
Johdanto


Pyhien kirjoitusten opas

Pyhien kirjoitusten oppaassa määritellään valittuja Pyhässä Raamatussa, Mormonin kirjassa, Opissa ja liitoissa sekä Kallisarvoisessa helmessä esiintyviä oppeja, periaatteita, henkilöitä ja paikkoja. Siinä mainitaan myös oleellisia pyhien kirjoitusten viitteitä eri aiheiden tutkimista varten. Tämä opas voi olla hyödyksi sinulle ja perheellesi pyhien kirjoitusten tutkimisessa. Sen avulla voit löytää vastauksia evankeliumin kysymyksiin, tutkia pyhiä kirjoituksia aiheittain, valmistaa puheita ja oppiaiheita sekä saada lisää tietoa evankeliumista ja vahvistaa todistustasi siitä.

Oheisessa esimerkissä selitetään Pyhien kirjoitusten oppaan artikkeleita:

Kuva
malli

Maa

Taivaankappale, jolla me elämme. Jumala loi sen Jeesuksen Kristuksen kautta ihmisen käyttöön tämän koetusajaksi kuolevaisuudessa. Lopulta siitä tulee kirkastettu ja korotettu (OL 77:1–2; 130:8–9). Maasta tulee iankaikkinen perintö niille, jotka ovat eläneet selestisen kirkkauden arvoisesti (OL 88:14–26). He saavat olla Isän ja Pojan luona (OL 76:62).

Luotu ihmistä varten

Pääsiäinen

Maailman loppu

Artikkelien otsikot on painettu lihavoiduilla kirjaimilla.

Asiat on määritelty lyhyesti.

Joihinkin artikkeleihin liittyy kursivoituja alaotsikoita.

Aiheeseen liittyvät pyhien kirjoitusten viitteet ovat sulkeissa.

Etsimäsi tieto ei aina löydy katsomastasi artikkelista. Kursivoitu sana katso ohjaa sinut toiseen artikkeliin, josta tieto löytyy.

Tutkimaasi aiheeseen liittyvää tietoa on toisinaan muissakin oppaan artikkeleissa. Kursivoidut sanat katso myös ohjaavat niihin.

Määritelmään liittyvät pyhien kirjoitusten kohtien viitteet ovat sulkeissa.

Kutakin pyhien kirjoitusten viitettä edeltää lyhyt lainaus tai tiivistelmä kyseisestä pyhien kirjoitusten kohdasta.

Kun kursivoituja sanoja katso tai katso myös seuraavassa viittauksessa on kaksoispiste, se kertoo, että tieto löytyy pääartikkelin (”Maailma”) alakohdasta (”Maailman loppu”).