Tutkimisen apuneuvoja
Luottamus
edellinen seuraava

Luottamus

Varmuus jostakin tai usko tai turvaaminen johonkin tai johonkuhun, etenkin Jeesukseen Kristukseen ja Jumalaan sekä hänen Henkeensä.