Tutkimisen apuneuvoja
Ensimmäinen Mooseksen kirja


Ensimmäinen Mooseksen kirja

Ensimmäinen Mooseksen kirja on Vanhan testamentin ensimmäinen kirja ja profeetta Mooseksen kirjoittama. Se sisältää kertomuksen monesta alusta kuten maan luomisesta, eläinten ja ihmisen asettamisesta maan päälle, Aadamin ja Eevan lankeemuksesta, evankeliumin ilmoittamisesta Aadamille, heimojen ja rotujen synnystä, eri kielten synnystä Babylonin tornilla ja Abrahamin suvun alkuvaiheista, jotka johtivat Israelin huoneen muodostumiseen. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa tähdennetään Joosefin roolia Israelin olemassaolon turvaajana.

Myöhempien aikojen ilmoitus vahvistaa Ensimmäisen Mooseksen kirjan aitouden ja selventää sitä (1. Nefi 5; Et. 1; Moos. 1–8; Abr. 1–5).

Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvut 1–4 kertovat maailman luomisesta ja Aadamin suvun vaiheista. Luvuissa 5–10 on Nooan kertomus. Luvuissa 11–20 kerrotaan Abrahamista ja hänen perheestään Iisakin aikaan asti. Luvuissa 21–35 kerrotaan Iisakin perheestä. Luvussa 36 kerrotaan Esausta ja hänen perheestään. Luvuissa 37–50 kerrotaan Jaakobin suvusta, Joosefin myymisestä Egyptiin sekä hänen työstään Israelin huoneen pelastamiseksi.