Tutkimisen apuneuvoja
Lapseksi ottaminen


Lapseksi ottaminen

Pyhissä kirjoituksissa puhutaan kahdenlaisesta lapseksi ottamisesta:

1) Ihmisestä, joka ei ole Israelin sukua, tulee Abrahamin suvun ja Israelin huoneen jäsen, kun hän uskoo Jeesukseen Kristukseen, tekee parannuksen, ottaa upotuskasteen ja ottaa vastaan Pyhän Hengen (2. Nefi 31:17–18; OL 84:73–74; Abr. 2:6, 10–11).

2) Kaikista, jotka ovat saaneet evankeliumin pelastavat toimitukset, tulee Jeesuksen Kristuksen poikia ja tyttäriä, kun he pysyvät kuuliaisina hänen käskyilleen (Room. 8:15–17; Gal. 3:24–29; 4:5–7; Moosia 5:7–8).