Tutkimisen apuneuvoja
Kirous


Kirous

Pyhissä kirjoituksissa kirous on jumalallisen lain käyttämistä niin, että se sallii tai tuottaa tuomioita ja niiden seurauksia jollekin, jollekulle tai kokonaiselle kansalle ensisijaisesti epävanhurskauden tähden. Kirous on Jumalan jumalallisen rakkauden ja oikeudenmukaisuuden ilmaus. Sen voi antaa suoraan Jumala, tai sen voi lausua hänen valtuutettu palvelijansa. Toisinaan vain Jumala tietää täysin kirousten syyt. Lisäksi ne, jotka tahallaan ovat tottelemattomia Jumalaa kohtaan ja vetäytyvät siten Herran Hengestä, ovat kirouksen tilassa.

Herra voi poistaa kirouksen yksityisen ihmisen tai kansan uskon vuoksi Jeesukseen Kristukseen ja kuuliaisuudesta evankeliumin laeille ja toimituksille (Alma 23:16–18; 3. Nefi 2:14–16; UK 1:3).

Rienaaminen

Kiroaminen tarkoittaa myös rienaavaa, Jumalaa pilkkaavaa ja halveksivaa kielenkäyttöä.