Tutkimisen apuneuvoja
Vanha testamentti


Vanha testamentti

Vanha testamentti sisältää muinaisten profeettojen kirjoituksia. He toimivat Pyhän Hengen vaikutuksen alaisina ja todistivat satojen vuosien ajan Kristuksesta ja hänen tulevasta palvelutyöstään. Vanhassa testamentissa on myös Abrahamin ja hänen jälkeläistensä tarina, ja siinä kerrotaan liitosta eli testamentista, jonka Herra teki Abrahamin ja hänen jälkeläistensä kanssa.

Vanhan testamentin alussa on viisi Mooseksen kirjoittamaa kirjaa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan toinen nimi Genesis merkitsee ’alku, alkuperä’ ja tarkoittaa maan, ihmissuvun, kielten, rotujen ja Israelin huoneen alkua.

Vanhan testamentin historiallisissa kirjoissa kerrotaan Israelin vaiheista. Nämä kirjat ovat Joosua, Tuomarit, Ruut, 1. ja 2. Samuel, 1. ja 2. Kuninkaiden kirja, 1. ja 2. aikakirja, Esra, Nehemia ja Ester.

Runolliset kirjat sisältävät profeettojen viisauksia ja kirjallisuutta. Ne ovat Job, Psalmit, Sananlaskut, Saarnaaja, Laulujen laulu ja Valitusvirret.

Profeetat varoittivat Israelia sen synneistä ja todistivat siunauksista, joita tulee kuuliaisuudesta. He profetoivat Kristuksen tulemisesta ja siitä, että hän sovittaisi niiden synnit, jotka tekisivät parannuksen, ottaisivat vastaan toimitukset ja eläisivät evankeliumin mukaan. Profeettojen kirjat ovat Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hoosea, Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja ja Malakia.

Useimmat Vanhan testamentin kirjat kirjoitettiin hepreaksi. Muutama kirja on kirjoitettu arameaksi, heprean sukulaiskielellä.