Tutkimisen apuneuvoja
Baal


Baal

Miespuolinen auringonjumala, jota palvottiin pääasiallisesti Foinikiassa (1. Kun. 16:31) mutta jota palvottiin muuallakin eri tavoin: moabilaiset palvoivat Baal-Peoria (4. Moos. 25:1–3), Sikemissä palvottiin Baal-Beritiä (Tuom. 8:33; 9:4), Ekronissa Baal-Sebubia (2. Kun. 1:2). Baal saattaa olla sama kuin Babylonian Bel ja Kreikan Zeus. Sana Baal tarkoittaa isännän ja hänen orjansa välistä suhdetta. Tavallinen Baalin vertauskuva oli sonni. Astarte oli naisjumala, jota palvottiin yleisesti Baalin rinnalla.

Baal liitettiin toisinaan johonkin nimeen tai sanaan yhteyden osoittamiseksi Baaliin. Tällaisia olivat paikat, joissa sitä palvottiin, ja ihmiset, joilla oli Baalille tyypillisiä ominaisuuksia. Koska Baalin merkitys muuttui myöhemmin hyvin pahaksi, se korvattiin yhdistelmänimissä sanalla Bosat, joka merkitsee ’häpeä’.