Tutkimisen apuneuvoja
Vastuullisuus


Vastuullisuus

Herra on sanonut, että kaikki ihmiset ovat vastuussa omista vaikuttimistaan, asenteistaan, haluistaan ja teoistaan.

Vastuullinen ikä on ikä, jossa lapsia pidetään vastuullisina teoistaan ja kykenevinä tekemään syntiä ja parannuksen.