Vastuullisuus
    Footnotes

    Vastuullisuus

    Herra on sanonut, että kaikki ihmiset ovat vastuussa omista vaikuttimistaan, asenteistaan, haluistaan ja teoistaan.

    Vastuullinen ikä on ikä, jossa lapsia pidetään vastuullisina teoistaan ja kykenevinä tekemään syntiä ja parannuksen.