Tutkimisen apuneuvoja
Juuda


Juuda

Vanhassa testamentissa Jaakobin ja Lean neljäs poika (1. Moos. 29:35; 37:26–27; 43:3, 8; 44:16; 49:8). Jaakob siunasi Juudan, niin että hän olisi luonnollinen johtaja Jaakobin poikien joukossa ja että se, jolla on valta (Jeesus Kristus), polveutuisi hänestä (1. Moos. 49:10).

Juudan heimo

Juudan heimo otti johdon käsiinsä Kanaaniin asettumisen jälkeen. Sen pääkilpailija oli Efraimin heimo. Mooses siunasi Juudan heimon (5. Moos. 33:7). Salomon hallituskauden jälkeen Juudan heimosta tuli Juudan valtakunta.

Juudan valtakunta

Salomon maat jakautuivat Rehabeamin hallituskaudella kahdeksi erilliseksi valtakunnaksi lähinnä Efraimin ja Juudan heimojen keskinäisen kateuden vuoksi. Eteläinen Juudan valtakunta käsitti Juudan heimon ja suurimman osa Benjaminia. Sen pääkaupunki oli Jerusalem. Kaiken kaikkiaan se pysyi uskollisempana Jehovan palvelijana kuin pohjoinen valtakunta. Juuda ei joutunut yhtä usein hyökkäyksen kohteeksi pohjoisesta eikä idästä, ja ylin valta säilyi Daavidin suvun käsissä Babylonian pakkosiirtolaisuuteen asti. Juudan valtakunta säilyi vielä 135 vuotta runsasväestöisemmän ja mahtavamman Israelin valtakunnan tuhoutumisen jälkeen.

Juudan sauva

Tämä tarkoittaa Raamattua Juudan huoneen aikakirjana (Hes. 37:15–19). Viimeisinä aikoina, jolloin Israelin huoneen eri haarat kootaan, myös heidän pyhät kirjoituksensa kootaan yhteen. Nämä pyhät kirjoitukset täydentävät toisiaan ja muodostavat yhteisen todistuksen siitä, että Jeesus on Kristus, Israelin Jumala ja koko maan Jumala (JSR 1. Moos. 50:24–36 [Liiteosa]; 2. Nefi 3; 29).