Pyhät kirjoitukset
2. Nefi 3


Luku 3

Egyptiin viety Joosef näki nefiläiset näyssä. Hän profetoi myöhempien aikojen näkijästä Joseph Smithistä, Mooseksesta, joka vapauttaisi Israelin, ja Mormonin kirjan julki tulemisesta. Noin 589–570 eKr.

1 Ja nyt minä puhun sinulle, Joosef, anuorimmaiseni. Sinä synnyit minun ahdinkojeni erämaassa; niin, suurimman murheeni aikoina äitisi sinut synnytti.

2 Ja Herra pyhittäköön myös sinulle tämän amaan, joka on mitä ihanin maa, perinnöksesi ja jälkeläistesi perinnöksi yhdessä veljiesi kanssa, ikuiseksi turvaksesi, jos te pidätte Israelin Pyhän käskyt.

3 Ja nyt, Joosef, nuorimmaiseni, jonka olen tuonut ahdinkojeni erämaasta, Herra siunatkoon sinua ikuisesti, sillä sinun jälkeläisiäsi ei ahävitetä kokonaan.

4 Sillä katso, sinä olet minun kupeideni hedelmä, ja minä olen sen aJoosefin jälkeläinen, joka vietiin bvankina Egyptiin. Ja suuria olivat ne Herran liitot, jotka hän teki Joosefin kanssa.

5 Ja nyt, Joosef totisesti anäki meidän aikamme. Ja hän sai Herralta lupauksen, että hänen kupeidensa hedelmästä Herra Jumala nostaisi Israelin huoneelle bvanhurskaan coksan; ei Messiasta, vaan oksan, joka taitettaisiin pois mutta kuitenkin muistettaisiin Herran liitoissa, joissa dMessias ilmaistaisiin heille myöhempinä aikoina voiman hengessä, niin että heidät tuotaisiin epimeydestä valoon – niin, pimeyden kätköstä ja orjuudesta vapauteen.

6 Sillä Joosef totisesti todisti sanoen: Herra, minun Jumalani, on nostava esiin anäkijän, joka on valittu näkijä minun bkupeideni hedelmälle.

7 Niin, Joosef totisesti sanoi: Näin sanoo Herra minulle: Minä nostan sinun kupeidesi hedelmästä esiin valitun anäkijän, ja häntä tullaan pitämään suuressa arvossa sinun kupeidesi hedelmän keskuudessa. Ja hänelle minä annan käskyn, että hänen on tehtävä sinun kupeidesi hedelmän, veljiensä, hyväksi työ, joka on heille suuriarvoinen, jopa niin, että se saattaa heidät tuntemaan ne liitot, jotka minä olen tehnyt sinun isiesi kanssa.

8 Ja minä annan hänelle käskyn, ettei hänen pidä tehdä amitään muuta työtä kuin sitä, mitä minä käsken hänen tehdä. Ja minä teen hänestä suuren silmissäni, sillä hän tekee minun työtäni.

9 Ja hän on oleva suuri niin kuin aMooses, jonka minä olen sanonut nostavani teille bvapauttamaan kansani, oi Israelin huone.

10 Ja Mooseksen minä nostan vapauttamaan sinun kansasi Egyptin maasta.

11 Mutta näkijän minä nostan sinun kupeidesi hedelmästä, ja hänelle minä annan avoiman tuoda julki sanani sinun kupeidesi jälkeläisille – eikä vain tuoda julki sanaani, sanoo Herra, vaan myös saada heidät vakuuttuneiksi minun sanastani, joka silloin on jo levinnyt heidän keskuuteensa.

12 Sen vuoksi sinun kupeidesi hedelmä on akirjoittava, ja bJuudan kupeiden hedelmä on ckirjoittava; ja se, mitä sinun kupeidesi hedelmä kirjoittaa, sekä se, mitä Juudan kupeiden hedelmä kirjoittaa, kasvavat yhteen dkumoamaan vääriä oppeja ja lopettamaan kiistoja ja luomaan rauhan sinun kupeidesi hedelmän keskuuteen ja esaattamaan heidät myöhempinä aikoina ftuntemaan isänsä sekä tuntemaan minun liittoni, sanoo Herra.

13 Ja heikkoudesta hänet tehdään vahvaksi sinä aikana, jolloin minun työni alkaa kaiken kansani keskuudessa, jotta sinut palautettaisiin ennallesi, oi Israelin huone, sanoo Herra.

14 Ja näin Joosef profetoi, sanoen: Katso, sitä näkijää Herra siunaa; ja ne, jotka pyrkivät tuhoamaan hänet, hävitetään; sillä tämä lupaus, jonka minä olen saanut Herralta kupeideni hedelmästä, täyttyy. Katso, minä olen varma tämän lupauksen täyttymisestä;

15 ja hänelle annetaan animi minun mukaani, ja se on hänen isänsä bnimen mukaan. Ja hän on minun kaltaiseni, sillä se, minkä Herra tuo julki hänen kätensä kautta, tuo Herran voimasta kansani pelastukseen.

16 Niin, näin Joosef profetoi: Minä olen varma tästä asiasta, samoin kuin olen varma Moosesta koskevasta lupauksesta; sillä Herra on sanonut minulle: Minä asäilytän sinun jälkeläisesi ikuisesti.

17 Ja Herra on sanonut: Minä nostan esiin erään Mooseksen, ja minä annan hänelle voimaa sauvassa, ja minä annan hänelle ymmärrystä kirjoittamisessa. Kuitenkaan minä en kirvoita hänen kieltään, niin että hän puhuisi paljon, sillä minä en tee häntä voimalliseksi puheessa. Mutta minä akirjoitan hänelle lakini oman käteni sormella; ja minä teen bpuhemiehen hänelle.

18 Ja Herra sanoi minulle myös: Minä nostan näkijän sinun kupeidesi hedelmälle, ja minä teen hänelle puhemiehen. Ja minä, katso, minä annan hänen kirjoittaa sinun kupeidesi hedelmän kirjoituksen sinun kupeidesi hedelmälle; ja sinun kupeistasi lähtevä puhemies julistaa sen.

19 Ja ne sanat, jotka hän kirjoittaa, ovat sanoja, jotka minä olen viisaudessani nähnyt hyväksi julistaa sinun kupeidesi hedelmälle. Ja on oleva ikään kuin sinun kupeidesi ahedelmä olisi huutanut heille btomusta; sillä minä tunnen heidän uskonsa.

20 Ja he ahuutavat tomusta, niin, nimittäin parannusta veljilleen, vieläpä monen sukupolven mentyä heidän jälkeensä. Ja tapahtuu, että heidän huutonsa kuuluu, aivan heidän sanojensa yksinkertaisuuden mukaisesti.

21 Heidän uskonsa tähden heidän asanansa lähtevät minun suustani heidän veljillensä, jotka ovat sinun kupeidesi hedelmää; ja heidän sanojensa heikkouden minä teen vahvaksi heidän uskossaan, jotta minun liittoni, jonka minä tein sinun isiesi kanssa, muistettaisiin.

22 Ja nyt, katso, poikani Joosef, tällä tavoin muinainen isäni aprofetoi.

23 Sen vuoksi sinä olet siunattu tämän liiton tähden, sillä sinun jälkeläisiäsi ei hävitetä, sillä he kuulevat kirjan sanoja.

24 Ja heidän keskuudestaan on nouseva yksi voimallinen, joka tekee paljon hyvää sekä sanoin että teoin, sillä hän on Jumalan käsissä väline, joka suurella uskolla tekee voimallisia ihmeitä ja tekee sitä, mikä on suurta Jumalan silmissä, saaden aikaan paljon Israelin huoneen ja sinun veljiesi jälkeläisten palauttamiseksi entiseen asemaansa.

25 Ja nyt, sinä olet siunattu, Joosef. Katso, sinä olet pieni; kuule sen vuoksi veljesi Nefin sanoja, niin sinulle tapahtuu niiden sanojen mukaisesti, jotka minä olen puhunut. Muista kuolevan isäsi sanat. Aamen.