2. Nefi 10
edellinen seuraava


Luku 10

Jaakob selittää, että juutalaiset tulevat ristiinnaulitsemaan Jumalansa. Heidät hajotetaan, kunnes he alkavat uskoa häneen. Amerikka on vapauden maa, jossa yksikään kuningas ei hallitse. Tehkää sovinto Jumalan kanssa pelastuaksenne hänen armonsa kautta. Noin 559–545 eKr.

1 Ja nyt minä, Jaakob, puhun teille taas, rakkaat veljeni, tästä vanhurskaasta aoksasta, josta olen puhunut.

2 Sillä katso, ne alupaukset, jotka olemme saaneet, ovat lupauksia meille lihan mukaisesti; ja nyt, vaikka minulle on näytetty, että monet lapsistamme menehtyvät lihassa epäuskon tähden, Jumala on kuitenkin armollinen monille, ja meidän lapsemme tuodaan takaisin, niin että he voivat päästä siihen, mikä antaa heille todellisen tiedon heidän Lunastajastaan.

3 Ja nyt, kuten minä sanoin teille, on välttämätöntä, että Kristus – sillä viime yönä aenkeli sanoi minulle, että tämä on oleva hänen nimensä – btulisi juutalaisten keskuuteen, niiden keskuuteen, jotka ovat jumalattomampi osa maailmaa; ja he cristiinnaulitsevat hänet – sillä näin meidän Jumalamme näkee hyväksi; eikä maan päällä ole mitään muuta kansakuntaa, joka dristiinnaulitsisi eJumalansa.

4 Sillä jos ne voimalliset aihmeet tapahtuisivat muiden kansakuntien keskuudessa, ne tekisivät parannuksen ja tietäisivät, että hän on niiden Jumala.

5 Mutta apappisvallan ja pahojen tekojen tähden Jerusalemissa olevat niskuroivat häntä vastaan, niin että hänet ristiinnaulitaan.

6 Ja nyt, heidän pahojen tekojensa tähden heidän osakseen tulee tuhoa, nälänhätää, ruttotautia ja verenvuodatusta; ja ne, joita ei tuhota, ahajotetaan kaikkien kansakuntien sekaan.

7 Mutta katso, näin sanoo aHerra Jumala: bKun tulee aika, jolloin he uskovat minuun, että minä olen Kristus, silloin minä olen tehnyt heidän isiensä kanssa liiton, että heidät tuodaan lihassa, maan päällä, takaisin omiin perintömaihinsa.

8 Ja tapahtuu, että heidät akootaan pitkästä hajaannuksestaan bmeren saarilta ja maan neljältä ääreltä, ja pakanakansakunnat tulevat olemaan suuret minun silmissäni, sanoo Jumala, koska ne cvievät heidät heidän perintömaihinsa.

9 aNiin, pakanoiden kuninkaista tulee heille kasvatusisiä, ja heidän kuningattaristansa tulee imettäjiä; sen vuoksi Herran blupaukset ovat suuret pakanoille, sillä hän on ne puhunut, ja kuka voi kiistää?

10 Mutta katso, tämä maa, sanoi Jumala, on oleva sinun perintömaasi, ja apakanat tulevat siunatuiksi maassa.

11 Ja tämä maa on oleva pakanoille avapauden maa, eikä maassa nouse bkuninkaita pakanoille.

12 Ja minä linnoitan tämän maan kaikkia muita kansakuntia vastaan.

13 Ja se, joka ataistelee Siionia vastaan, bmenehtyy, sanoo Jumala.

14 Sillä se, joka nostattaa kuninkaan minua vastaan, menehtyy, sillä minä, Herra, taivaan akuningas, olen heidän kuninkaansa, ja minä olen ikuisesti bvalona niille, jotka kuulevat minun sanani.

15 Ja nyt, tästä syystä, jotta minun aliittoni, jotka olen tehnyt ihmislasten kanssa ja jotka minä toteutan heille heidän ollessaan lihassa, toteutuisivat, minun on tehtävä tyhjäksi bpimeyden ja murhien ja iljetysten csalaiset teot.

16 Sen vuoksi se, joka taistelee aSiionia vastaan, niin juutalainen kuin pakana, niin orja kuin vapaa, niin mies kuin nainen, menehtyy; sillä bhe ovat niitä, jotka ovat kaiken maan huora; sillä cne, jotka eivät ole minun dpuolellani, ovat minua evastaan, sanoo meidän Jumalamme.

17 Sillä minä atäytän lupaukseni, jotka olen antanut ihmislapsille ja jotka minä toteutan heille heidän ollessaan lihassa.

18 Ja nyt, rakkaat veljeni, näin sanoo meidän Jumalamme: Minä ahdistan sinun jälkeläisiäsi pakanoiden kädellä; kuitenkin minä pehmitän apakanoiden sydämet, niin että he ovat kuin isä heille; sen vuoksi pakanat tulevat bsiunatuiksi ja heidät cluetaan Israelin huoneeseen.

19 Ja nyt, minä apyhitän ikuisesti tämän maan perintömaaksi sinun jälkeläisillesi ja niille, jotka luetaan sinun jälkeläistesi joukkoon, sillä se on oivallinen maa, sanoo Jumala minulle, kaikkia muita maita parempi; sen vuoksi minä tahdon kaikkien siinä asuvien ihmisten palvelevan minua, sanoo Jumala.

20 Ja nyt, rakkaat veljeni, koska näemme, että armollinen Jumalamme on antanut meille näin paljon tietoa näistä asioista, muistakaamme hänet ja hylätkäämme syntimme ja älkäämme olko alla päin, sillä meitä ei ole hylätty; tosin meidät on aajettu pois perintömaastamme, mutta meidät on johdatettu bparempaan maahan, sillä Herra on tehnyt meren cpoluksemme, ja me olemme dmeren saarella.

21 Mutta suuret ovat Herran lupaukset niille, jotka ovat ameren saarilla; ja nyt, koska puhutaan saarista, täytyy olla enemmän kuin tämä, ja niilläkin asuu meidän veljiämme.

22 Sillä katso, Herra Jumala on aika ajoin ajohdattanut Israelin huonetta pois tahtonsa ja mielensä mukaisesti. Ja nyt, katso, Herra muistaa kaikki ne, jotka on taitettu pois, minkä vuoksi hän muistaa meidätkin.

23 Rohkaiskaa sen tähden sydämenne ja muistakaa, että te olette avapaita btoimimaan omasta puolestanne – cvalitsemaan ikuisen kuoleman tien tai iankaikkisen elämän tien.

24 Ja nyt, rakkaat veljeni, tehkää sovinto Jumalan tahdon kanssa älkääkä Perkeleen ja lihan tahdon kanssa; ja muistakaa tehtyänne sovinnon Jumalan kanssa, että te apelastutte ainoastaan Jumalan barmosta ja sen kautta.

25 Ja nyt, herättäköön Jumala teidät kuolleista ylösnousemuksen voimalla, ja myös ikuisesta kuolemasta asovituksen voimalla, jotta teidät otettaisiin vastaan Jumalan iankaikkiseen valtakuntaan, niin että ylistäisitte häntä jumalallisesta armosta. Aamen.