Pyhät kirjoitukset
2. Nefi 22


Luku 22

Tuhatvuotisen valtakunnan aikana kaikki ihmiset ylistävät Herraa. Hän asuu heidän keskellään. Vertaa Jesaja 12. Noin 559–545 eKr.

1 Ja sinä päivänä sinä sanot: Oi Herra, minä ylistän sinua; vaikka sinä olit minulle vihoissasi, sinun vihasi on väistynyt, ja sinä lohdutit minua.

2 Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä luotan, enkä pelkää; sillä Herra Jehova on minun voimani ja lauluni; hänestä tuli minulle myös pelastus.

3 Sen tähden te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.

4 Ja sinä päivänä te sanotte: Ylistäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeänsä, julistakaa hänen tekojaan kansojen keskuudessa, julistakaa, että hänen nimensä on ylhäinen.

5 Laulakaa Herralle, sillä oivallisia hän on tehnyt; tämä tiedetään kaikessa maassa.

6 Huutakaa ja riemuitkaa, te Siionin asukkaat, sillä suuri on Israelin Pyhä teidän keskellänne.