Pyhät kirjoitukset
2. Nefi 6


Luku 6

Jaakob kertaa juutalaisten historiaa: Babylonin vankeus ja paluu; Israelin Pyhän palvelutyö ja ristiinnaulitseminen; pakanoilta saatava apu ja juutalaisten palauttaminen entiseen asemaansa myöhempinä aikoina, kun he uskovat Messiaaseen. Noin 559–545 eKr.

1 Nefin veljen Jaakobin sanat, jotka hän puhui Nefin kansalle:

2 Katso, rakkaat veljeni, Jumala on kutsunut minut, Jaakobin, ja minut on asetettu hänen pyhän järjestyksensä mukaan, ja minut on vihkinyt veljeni Nefi, johon te katsotte akuninkaana eli suojelijana ja jonka turvaan te luotatte, katso, te tiedätte, että minä olen puhunut teille tavattoman monia asioita.

3 Kuitenkin minä puhun teille jälleen, sillä minä haluan teidän sielujenne parasta. Niin, minulla on suuri huoli teistä, ja te itse tiedätte, että on aina ollut. Sillä minä olen kehottanut teitä hyvin hartaasti, ja minä olen opettanut teille isäni sanoja, ja minä olen puhunut teille kaikesta siitä, mitä on kirjoitettu, maailman luomisesta alkaen.

4 Ja nyt, katso, minä haluan puhua teille siitä, mikä on ja mikä on tuleva; sen vuoksi minä luen teille aJesajan sanoja. Ja ne ovat sanat, jotka veljeni on halunnut minun puhuvan teille. Ja minä puhun teille oman itsenne tähden, jotta oppisitte Jumalanne nimen ja ylistäisitte sitä.

5 Ja nyt, sanat, jotka aion lukea, ovat Jesajan sanat, jotka hän puhui koko Israelin huoneesta; sen vuoksi niitä voidaan soveltaa teihin, sillä te olette Israelin huonetta. Ja on paljon sellaista, mitä Jesaja on puhunut, mitä voidaan soveltaa teihin, koska te olette Israelin huonetta.

6 Ja nyt, nämä ovat ne sanat: aNäin sanoo Herra Jumala: Katso, minä kohotan käteni pakanoille ja nostan bviirini kansoille; ja he tuovat poikiasi sylissään ja kantavat tyttäriäsi olkapäillään.

7 Ja kuninkaista tulee sinulle kasvatusisiä ja heidän kuningattaristansa sinulle imettäjiä; he kumartuvat kasvoillensa maahan sinun eteesi ja nuolevat tomun sinun jaloistasi; ja sinä opit tietämään, että minä olen Herra, sillä ne, jotka minua aodottavat, eivät joudu häpeään.

8 Ja nyt minä, Jaakob, haluan puhua jonkin verran näistä sanoista. Sillä katso, Herra on näyttänyt minulle, että ne, jotka olivat aJerusalemissa, mistä me tulimme, on surmattu tai bviety pois vankeina.

9 Kuitenkin Herra on näyttänyt minulle, että he apalaisivat takaisin. Ja hän on näyttänyt minulle myös, että Herra Jumala, Israelin Pyhä, on ilmaiseva itsensä heille lihassa; ja sen jälkeen kun hän ilmaisisi itsensä, he ruoskisivat häntä ja bristiinnaulitsisivat hänet, sen enkelin sanojen mukaan, joka puhui siitä minulle.

10 Ja kun he ovat paaduttaneet sydämensä ja niskoitelleet Israelin Pyhää vastaan, katso, Israelin Pyhän atuomiot tulevat heidän päälleen. Ja tulee aika, jolloin heitä lyödään ja ahdistetaan.

11 Ja nyt, kun heitä on ajettu sinne tänne – sillä näin enkeli sanoi – monia ahdistetaan lihassa, eikä heidän sallita menehtyä uskollisten rukousten tähden; heidät hajotetaan ja heitä lyödään ja vihataan, mutta kuitenkin Herra on oleva heille armollinen, niin että akun he tulevat btuntemaan Lunastajansa, heidät ckootaan jälleen yhteen perintömaihinsa.

12 Ja siunattuja ovat apakanat, he, joista profeetta on kirjoittanut; sillä katso, jos he tekevät parannuksen eivätkä taistele Siionia vastaan eivätkä liity siihen suureen ja biljettävään kirkkoon, he pelastuvat; sillä Herra Jumala on toteuttava cliittonsa, jotka hän on tehnyt lastensa kanssa; ja tästä syystä profeetta on kirjoittanut nämä asiat.

13 Ja nyt ne, jotka taistelevat Siionia ja Herran liittokansaa vastaan, joutuvat nuolemaan tomun heidän jaloistaan; eikä Herran kansa joudu ahäpeään. Sillä Herran kansa ovat ne, jotka häntä bodottavat; sillä he odottavat yhä Messiaan tulemista.

14 Ja katso, profeetan sanojen mukaan Messias on jälleen atoisen kerran ryhtyvä voittamaan heitä takaisin; sen vuoksi hän bilmaisee itsensä heille voimassa ja suuressa kirkkaudessa, heidän vihollistensa ctuhoksi, kun tulee se aika, jolloin he uskovat häneen; eikä hän hävitä ketään, joka uskoo häneen.

15 Ja ne, jotka eivät usko häneen, ahävitetään btulella ja rajuilmalla ja maanjäristyksillä ja verenvuodatuksilla ja cruttotaudilla ja nälänhädällä. Ja he tulevat tietämään, että Herra on Jumala, Israelin Pyhä.

16 aSillä otetaanko väkevältä saalis, tai vapautetaanko blaillinen vanki?

17 Mutta näin sanoo Herra: Väkevänkin avangit otetaan pois, ja pelätyn saalis vapautetaan, sillä bVäkevä Jumala cvapauttaa liittokansansa. Sillä näin sanoo Herra: Minä taistelen niitä vastaan, jotka sinua vastaan taistelevat –

18 ja minä syötän sinun sortajillesi heidän omaa lihaansa; ja he juopuvat omasta verestään kuin makeasta viinistä; ja kaikki liha on tietävä, että minä, Herra, olen sinun Vapahtajasi ja sinun aLunastajasi, Jaakobin bVäkevä.