Tutkimisen apuneuvoja
Jehova


Jehova

Israelin Jumalan liittonimi eli erisnimi. Raamatussa nimi Jehova on muodossa Jahve. Se merkitsee ’Iankaikkinen Minä Olen’ (2. Moos. 3:14; Joh. 8:58). Jehova on Jeesus Kristus kuolevaisuutta edeltävässä elämässä. Hän tuli maan päälle Marian poikana (Moosia 3:8; 15:1; 3. Nefi 15:1–5). Sana Herra tarkoittaa Vanhassa testamentissa yleensä Jehovaa eli Jahvea.

Jehova on Kristus

Muinaiset profeetat tunsivat Jehovan (2. Moos. 6:3; Abr. 1:16). Apostoli Paavali opetti, että Kristus oli Vanhan testamentin Jehova (2. Moos. 17:6; 1. Kor. 10:1–4). Mormonin kirjassa Jeredin veli näki Kristuksen kuolevaisuutta edeltävässä elämässä ja palveli häntä (Et. 3:13–15). Myös Moroni kutsui Kristusta Jehovaksi (Moroni 10:34). Joseph Smith ja Oliver Cowdery näkivät ylösnousseen Jehovan Kirtlandin temppelissä (OL 110:3–4).