Samuel Lamanilainen
    Footnotes

    Samuel Lamanilainen

    Mormonin kirjassa lamanilainen profeetta, jonka Herra lähetti opettamaan ja varoittamaan nefiläisiä juuri ennen Vapahtajan syntymää. Samuel profetoi Jeesuksen Kristuksen syntymän ja kuoleman merkeistä ja nefiläisten tuhosta (Hel. 13–16).