Tutkimisen apuneuvoja
Timoteus, kirjeet Timoteukselle


Timoteus, kirjeet Timoteukselle

Kaksi Uuden testamentin kirjaa, alun perin kirjeitä, jotka Paavali kirjoitti Timoteukselle.

Ensimmäinen kirje Timoteukselle

Paavali kirjoitti tämän kirjeen ensimmäisen vankeutensa jälkeen. Hän oli jättänyt Timoteuksen Efesoon ja aikoi palata myöhemmin (1. Tim. 3:14). Paavalista tuntui kuitenkin, että hänen matkansa voisi viivästyä, joten hän kirjoitti Timoteukselle mahdollisesti Makedoniasta (1. Tim. 1:3) antaakseen hänelle neuvoja ja kannustaakseen häntä täyttämään velvollisuutensa.

Luvussa 1 on Paavalin tervehdys ja hänen ohjeitaan mielettömistä vieraista opeista, joita kirkkoon oli tunkeutumassa. Luvuissa 2 ja 3 on ohjeita julkisesta jumalanpalveluksesta ja seurakunnan palvelijoille soveliaasta käyttäytymisestä. Luvuissa 4 ja 5 on kuvaus myöhempien aikojen luopumuksesta ja ohjeita Timoteukselle siitä, kuinka hänen tuli palvella johdettaviaan. Luvussa 6 on kehotus pysyä uskollisena ja välttää maailmallista rikkautta.

Toinen kirje Timoteukselle

Paavali kirjoitti toisen kirjeen ollessaan toista kertaa vankeudessa vähän ennen marttyyrikuolemaansa. Apostolin viimeiset tunnetut sanat ovat siinä, ja se osoittaa, kuinka ihmeellisen rohkeasti ja luottavaisesti hän kohtasi kuoleman.

Luvussa 1 on Paavalin tervehdys ja muistutus Timoteukselle. Luvuissa 2 ja 3 on erilaisia varoituksia ja ohjeita sekä haaste kohdata edessä olevat vaarat. Luvussa 4 on sanoma Paavalin ystäville ja ohjeita luopioiden kohtelusta.