Tutkimisen apuneuvoja
Andreas


Andreas

Uudessa testamentissa Simon Pietarin veli ja yksi kahdestatoista apostolista, jotka Jeesus kutsui kuolevaisuudessa tekemänsä palvelutyön aikana (Matt. 4:18–19; Mark. 1:16–18, 29).