Tutkimisen apuneuvoja
Joel


Joel

Vanhassa testamentissa profeetta Juudan maassa. Hänen elinajastaan ei ole varmuutta. Hän saattoi elää joskus Joasin hallituskauden – ennen vuotta 850 eKr. – ja Juudan heimon pakkosiirtolaisuudesta Babyloniasta palaamisen välillä.

Joelin kirja

Kirja keskittyy profetiaan, jonka Joel esitti sen jälkeen kun Juudan maata oli lyöty ankaralla kuivuudella ja heinäsirkoilla (Joel 1:4–20). Joel vakuutti kansalle, että se voisi saada Jumalan siunaukset takaisin parannuksen kautta (Joel 2:12–14).

Luvussa 1 on kutsu juhlakokoukseen Herran huoneeseen. Luvussa 2 kerrotaan sodasta ja hävityksestä, jotka edeltävät tuhatvuotista valtakuntaa. Luvussa 3 puhutaan myöhemmistä ajoista ja vahvistetaan, että kaikki kansat ovat sodassa mutta että lopulta Herra on asuva Siionissa.

Pietari lainasi Joelin profetiaa Hengen vuodattamisesta helluntaina (Joel 3:1–5; Ap. t. 2:16–21). Myös enkeli Moroni esitti tämän saman kohdan Joseph Smithille (JS–H 1:41).