Tutkimisen apuneuvoja
Seitsenkymmen


Seitsenkymmen

Melkisedekin pappeuden virka, joka annetaan miehelle asettamalla. Nykyisin seitsemänkymmenen koorumeihin kuuluu johtavia auktoriteetteja ja vyöhykeseitsenkymmeniä. Seitsemänkymmenen koorumien jäsenet palvelevat Herran nimessä ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin johdolla (ks. OL 107:34). He omistavat kaiken aikansa palvelutyöhön.