Tutkimisen apuneuvoja
Nehemia


Nehemia

Vanhassa testamentissa Babyloniassa asunut israelilainen jalosukuinen (leeviläinen tai Juudan heimosta), jolla oli juomanlaskijan virka Artakserkseen hovissa. Kuningas määräsi ja valtuutti hänet rakentamaan Jerusalemin muurit uudelleen.

Nehemian kirja

Tämä kirja on jatkoa Esran kirjalle. Se kertoo Babylonian pakkosiirtolaisuudesta palanneiden juutalaisten työn edistymisestä ja vaikeuksista Jerusalemissa. Luvuissa 1–7 kerrotaan Nehemian ensi käynnistä Jerusalemissa ja kaupungin muurien jälleenrakentamisesta suuresta vastustuksesta huolimatta. Luvuissa 8–10 kuvaillaan uskonnollisia ja yhteiskunnallisia uudistuksia, joita Nehemia yritti toteuttaa. Luvuissa 11–13 on luettelo kelvollisista ja kuvaus muurin vihkiäisjuhlasta. Luvun 13 jakeissa 4–31 kerrotaan Nehemian toisesta käynnistä Jerusalemissa 12 vuoden jälkeen.