Tutkimisen apuneuvoja
Joosua


Joosua

Vanhan testamentin profeetta, johtaja ja Mooseksen seuraaja. Syntyi Egyptissä ennen Israelin lasten pakenemista sieltä (4. Moos. 14:26–31). Joosua ja Kaleb olivat niiden kahdentoista vakoojan joukossa, jotka lähetettiin Kanaaniin, mutta vain Joosua ja Kaleb antoivat hyvän selonteon maasta (4. Moos. 13:8, 16–33; 14:1–10). Joosua kuoli 110 vuoden ikäisenä (Joos. 24:29). Joosua oli suuri, uskollinen ja esimerkillinen profeetta ja sotilas.

Joosuan kirja

Tämä kirja on nimetty Joosuan mukaan, koska hän on sen päähahmo, ei siksi että hän olisi sen kirjoittanut. Luvuissa 1–12 kuvataan Kanaanin valloitusta. Luvuissa 13–24 kerrotaan, kuinka Israelin heimot jakoivat maan, ja esitetään Joosuan viimeiset neuvot.

Joosuan kirjassa on kaksi erityisesti huomattavaa jaetta. Toisessa Herra käskee Joosuan tutkia pyhiä kirjoituksia (Joos. 1:8), ja toisessa Joosua kehottaa kansaansa pysymään uskollisena Herralle (Joos. 24:15).