Tutkimisen apuneuvoja
Ensimmäinen presidenttikunta
edellinen seuraava

Ensimmäinen presidenttikunta

Kirkon presidentti ja hänen neuvonantajansa. He muodostavat kolmen ylipapin koorumin ja johtavat koko kirkkoa. Ensimmäisellä presidenttikunnalla on kaikki pappeuden avaimet.