Tutkimisen apuneuvoja
Jetro


Jetro

Vanhassa testamentissa midianilainen päällikkö ja pappi, joka antoi Moosekselle kodin tämän paettua Egyptistä. Toiselta nimeltään Reuel (2. Moos. 2:18). Myöhemmin Mooses otti vaimokseen Jetron tyttären Sipporan (2. Moos. 3:1; 4:18; 18:1–12). Jetro opetti Moosesta jakamaan vastuuta (2. Moos. 18:13–27). Mooses sai Melkisedekin pappeuden Jetrolta (OL 84:6–7).