Tutkimisen apuneuvoja
Messias


Messias

Aramean ja heprean kielen sana, joka merkitsee ’Voideltu’. Uudessa testamentissa Jeesusta kutsutaan Kristukseksi, joka on kreikan kielen vastine sanalle Messias. Se tarkoittaa voideltua Profeettaa, Pappia, Kuningasta ja Pelastajaa, jonka tuloa juutalaiset innokkaasti odottivat.

Monet juutalaiset odottivat ainoastaan Rooman vallasta vapauttajaa ja suurempaa kansallista vaurautta. Kun Messias sitten tuli, johtajat ja monet muut hylkäsivät hänet. Vain nöyrät ja uskolliset pystyivät näkemään Jeesus Nasaretilaisessa todellisen Kristuksen (Jes. 53; Matt. 16:16; Joh. 4:25–26).