Tutkimisen apuneuvoja
Amalekilaiset (Mormonin kirja)


Amalekilaiset (Mormonin kirja)

Ryhmä nefiläisluopioita, jotka johtivat lamanilaiset taisteluun nefiläisiä vastaan (Alma 21–24; 43).