Tutkimisen apuneuvoja
Hyde, Orson


Hyde, Orson

Ensimmäisen tämän taloudenhoitokauden aikana kutsutun kahdentoista apostolin koorumin jäsen (OL 68:1–3; 75:13; 102:3; 124:128–129). Suoritti monia tehtäviä kirkolle, mukaan luettuna Pyhän maan pyhittäminen vuonna 1841 juutalaisten palaamista varten.