Tutkimisen apuneuvoja
Valitseminen


Valitseminen

Pyhissä kirjoituksissa sanalla valitseminen tarkoitetaan kahta asiaa: 1) Kun Herra valitsee yksityisen ihmisen tai ihmisryhmän, tavallisesti hän myös kutsuu heidät palvelukseen. 2) Jumala on valinnut kuolevaisuutta edeltävän kelvollisuuden perusteella ne, joista oli tuleva Abrahamin jälkeläisiä ja Israelin huone ja liittokansa.

Herra valitsee yksityisen ihmisen tai ihmisryhmän ja kutsuu heidät palvelukseen

Jumala valitsee kuolevaisuutta edeltävän kelvollisuuden perusteella

Jumala on valinnut kuolevaisuutta edeltävän kelvollisuuden perusteella ne, joista oli tuleva Abrahamin jälkeläisiä ja Israelin huone ja liittokansa (5. Moos. 32:7–9; Abr. 2:9–11). Näille ihmisille annetaan erityisiä siunauksia ja tehtäviä, niin että he voivat siunata kaikkia maailman kansakuntia (Room. 11:5–7; 1. Piet. 1:2; Alma 13:1–5; OL 84:99). Kuitenkin nämä valitutkin täytyy kutsua ja valita tässä elämässä, jotta he saavuttaisivat pelastuksen.