Tutkimisen apuneuvoja
Apostolien teot


Apostolien teot

Tämä on jälkimmäinen kaksiosaisesta teoksesta, jonka Luukas kirjoitti Teofilokselle. Ensimmäisen osan nimi on Evankeliumi Luukkaan mukaan. Apostolien tekojen luvuissa 1–12 kerrotaan kahdentoista apostolin lähetystyön merkittävimmistä tapahtumista Pietarin johdolla heti Vapahtajan kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Luvuissa 13–28 kerrotaan Paavalin matkoista ja lähetystyöstä.