Tutkimisen apuneuvoja
Ihme


Ihme

Jumalan voimasta aiheutuva epätavallinen tapahtuma. Ihmeillä on tärkeä merkitys Jeesuksen Kristuksen työssä. Niihin kuuluu parantamisia, kuolleiden henkiin herättämisiä ja ylösnousemus. Ihmeet kuuluvat Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Ihmeiden ilmenemiseksi tarvitaan uskoa (Mark. 6:5–6; Morm. 9:10–20; Et. 12:12).