Tutkimisen apuneuvoja
Mooses


Mooses

Vanhan testamentin profeetta, joka johdatti israelilaiset pois Egyptin orjuudesta ja antoi heille uskontoa, yhteiskuntaa ja ravintoa koskevia Jumalan ilmoittamia lakeja.

Mooseksen palvelutyö jatkui yli hänen kuolevaisen elämänsä. Joseph Smith opetti, että hän tuli yhdessä Elian kanssa Kirkastusvuorelle ja antoi pappeuden avaimet Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle (Matt. 17:3–4; Mark. 9:4–9; Luuk. 9:30; OL 63:21).

Mooses ilmestyi Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle 3. huhtikuuta 1836 Kirtlandin temppelissä Ohiossa ja antoi heille Israelin kokoamisen avaimet (OL 110:11).

Myöhempien aikojen ilmoituksessa Mooseksesta puhutaan paljon. Hänet mainitaan usein Mormonin kirjassa, ja Opissa ja liitoissa kerrotaan hänen palvelutyöstään (OL 84:20–26) ja että hän sai pappeuden apeltaan Jetrolta (OL 84:6).

Myöhempien aikojen ilmoituksessa vahvistetaan edelleen Raamatun kertomus hänen palvelutyöstään Israelin lasten keskuudessa ja vahvistetaan, että hän kirjoitti viisi nimeään kantavaa kirjaa, jotka ovat Vanhan testamentin alussa (1. Nefi 5:11; Moos. 1:40–41).

Mooseksen kirja

Kallisarvoisessa helmessä kirja, joka sisältää Joseph Smithin innoitetun käännöksen Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuista 1–7.

Luvussa 1 on Mooseksen näky, jossa Jumala ilmoitti hänelle koko pelastussuunnitelman. Luvuissa 2–5 on kertomus luomisesta ja ihmisen lankeemuksesta. Luvuissa 6 ja 7 on näky Henokista ja hänen palvelutyöstään maan päällä. Luvussa 8 on näky Nooasta ja vedenpaisumuksesta.

Viisi Mooseksen kirjaa

Vanha testamentti alkaa viidellä Mooseksen kirjalla. Mooseksen kirjat sisältyivät Nefin Labanilta ottamiin pronssilevyihin (1. Nefi 5:11).