Pyhät kirjoitukset
Mooses 6


Luku 6

(Marraskuu–joulukuu 1830)

Aadamin jälkeläiset pitävät muistokirjaa. Hänen vanhurskaat jälkeläisensä saarnaavat parannusta. Jumala ilmoittaa itsensä Henokille. Henok saarnaa evankeliumia. Pelastussuunnitelma ilmoitettiin Aadamille. Hän sai kasteen ja pappeuden.

1 Ja aAadam kuuli Jumalan ääntä ja kutsui poikiansa parannukseen.

2 Ja Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan, ja Aadam antoi hänelle nimeksi aSet. Ja Aadam ylisti Jumalan nimeä; sillä hän sanoi: Jumala on suonut minulle uuden jälkeläisen Abelin sijaan, jonka Kain tappoi.

3 Ja Jumala ilmoitti itsensä Setille, eikä tämä kapinoinut vaan uhrasi otollisen auhrin niin kuin veljensä Abel. Ja hänellekin syntyi poika, ja hän antoi hänelle nimeksi Enos.

4 Ja sitten rupesivat nämä miehet ahuutamaan avuksi Herran nimeä, ja Herra siunasi heitä;

5 ja pidettiin amuistokirjaa, johon kirjoitettiin Aadamin kielellä, sillä jokaisen, joka huusi avuksi Jumalaa, suotiin kirjoittaa binnoituksen hengen mukaan;

6 ja nämä opettivat lapsensa lukemaan ja kirjoittamaan, ja heillä oli kieli, joka oli puhdas ja turmeltumaton.

7 Nyt tämä sama apappeus, joka oli alussa, on oleva myös maailman lopussa.

8 Nyt tämän profetian Aadam lausui, kun aPyhä Henki häntä innoitti, ja Jumalan blapsista pidettiin csukuluetteloa. Ja tämä oli Aadamin jälkipolvien dkirja, joka sanoo: Päivänä, jolloin Jumala loi ihmisen, Jumalan kaltaiseksi hän hänet teki;

9 oman ruumiinsa akuvaksi, mieheksi ja naiseksi hän loi bheidät ja siunasi heidät ja antoi heille cnimeksi Aadam sinä päivänä, jolloin heidät luotiin ja he tulivat eläviksi dsieluiksi maassa Jumalan jalkojen ekorokkeella.

10 Ja aAadam eli satakolmekymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen oman bkuvansa näköinen, ja hän antoi hänelle nimeksi Set.

11 Ja Aadamin elinaika, sen jälkeen kun hänelle oli syntynyt Set, oli kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi monia poikia ja tyttäriä.

12 Ja Aadamin koko elinaika oli yhdeksänsataakolmekymmentä vuotta, ja hän kuoli.

13 Set eli sataviisi vuotta, ja hänelle syntyi Enos, ja hän profetoi koko elinaikansa ja opetti poikaansa Enosia Jumalan teiden mukaisesti; sen vuoksi Enoskin profetoi.

14 Ja Set eli, sen jälkeen kun hänelle oli syntynyt Enos, kahdeksansataaseitsemän vuotta, ja hänelle syntyi monia poikia ja tyttäriä.

15 Ja ihmislapsia oli lukuisasti kaikkialla maan päällä. Ja Saatanalla oli siihen aikaan suuri avalta ihmisten keskuudessa, ja hän riehui heidän sydämissään; ja siitä lähtien tuli sotia ja verenvuodatusta; ja ihmisen käsi nousi hänen omaa veljeään vastaan tappamaan bsalaisten tekojen tähden, valtaa tavoitellen.

16 Setin koko elinaika oli yhdeksänsataakaksitoista vuotta, ja hän kuoli.

17 Ja Enos eli yhdeksänkymmentä vuotta, ja hänelle syntyi aKenan. Ja Enos sekä loput Jumalan kansasta tulivat pois maasta, jonka nimi oli Sulon, ja asuivat lupauksen maassa, jolle hän antoi nimen oman poikansa mukaan, jolle hän oli antanut nimen Kenan.

18 Ja Enos eli, sen jälkeen kun hänelle oli syntynyt Kenan, kahdeksansataaviisitoista vuotta, ja hänelle syntyi monia poikia ja tyttäriä. Ja Enosin koko elinaika oli yhdeksänsataaviisi vuotta, ja hän kuoli.

19 Ja Kenan eli seitsemänkymmentä vuotta, ja hänelle syntyi Mahalalel; ja Kenan eli, sen jälkeen kun hänelle oli syntynyt Mahalalel, kahdeksansataaneljäkymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Ja Kenanin koko elinaika oli yhdeksänsataakymmenen vuotta, ja hän kuoli.

20 Ja Mahalalel eli kuusikymmentäviisi vuotta, ja hänelle syntyi Jered; ja Mahalalel eli, sen jälkeen kun hänelle oli syntynyt Jered, kahdeksansataakolmekymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Ja Mahalalelin koko elinaika oli kahdeksansataayhdeksänkymmentäviisi vuotta, ja hän kuoli.

21 Ja Jered eli satakuusikymmentäkaksi vuotta, ja hänelle syntyi aHenok; ja Jered eli, sen jälkeen kun hänelle oli syntynyt Henok, kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Ja Jered opetti Henokia kaikkien Jumalan teiden mukaisesti.

22 Ja tämä on Aadamin poikien sukuluettelo, Aadamin, joka oli Jumalan alapsi, jonka kanssa itse Jumala puhui.

23 Ja he olivat vanhurskauden asaarnaajia ja puhuivat ja bprofetoivat ja kutsuivat kaikkia ihmisiä kaikkialla cparannukseen; ja ihmislapsille opetettiin duskoa.

24 Ja tapahtui, että Jeredin koko elinaika oli yhdeksänsataakuusikymmentäkaksi vuotta, ja hän kuoli.

25 Ja Henok eli kuusikymmentäviisi vuotta, ja hänelle syntyi aMetuselah.

26 Ja tapahtui, että Henok matkasi maassa kansan keskuudessa; ja hänen matkatessaan Jumalan Henki laskeutui taivaasta ja jäi hänen päällensä.

27 Ja hän kuuli äänen taivaasta sanovan: Henok, poikani, profetoi tälle kansalle ja sano sille: Tehkää parannus, sillä näin sanoo Herra: Minä olen avihastunut tähän kansaan, ja minun hehkuva vihani on syttynyt sitä vastaan, sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja vain vaivoin he kuulevat bkorvillaan, ceivätkä heidän silmänsä näe kauaksi.

28 Ja näiden monien sukupolvien ajan, aina siitä päivästä lähtien, jolloin minä heidät loin, he ovat akulkeneet harhaan ja ovat kieltäneet minut ja ovat etsineet omaa neuvoaan pimeässä; ja omissa iljetyksissään he ovat suunnitelleet murhia eivätkä ole pitäneet käskyjä, jotka minä annoin heidän isällensä Aadamille.

29 Sen vuoksi he ovat vannoneet väärin, ja avaloillansa he ovat tuottaneet päällensä kuoleman; ja bhelvetin minä olen heille valmistanut, elleivät he tee parannusta;

30 ja tämä on julistus, jonka minä olen lähettänyt maailmaan omasta suustani maailman alussa sen perustamisesta lähtien, ja palvelijoideni, sinun isiesi, suulla minä olen antanut sen sellaisena kuin se lähetetään maailmaan, sen ääriin.

31 Ja kun Henok oli kuullut nämä sanat, hän kumartui maahan Herran edessä ja puhui Herran edessä sanoen: Miksi minä olen saanut armon sinun silmissäsi, minä, joka olen vain nuorukainen ja jota kaikki ihmiset vihaavat, sillä minä olen ahidaspuheinen? Miksi minä olen sinun palvelijasi?

32 Ja Herra sanoi Henokille: Mene ja tee, niin kuin minä olen käskenyt sinua, eikä kukaan lävistä sinua. Avaa asuusi, niin se täytetään ja minä annan sinulle sanat, sillä kaikki liha on minun käsissäni, ja minä teen niin kuin hyväksi näen.

33 Sano tälle kansalle: aPäättäkää tänä päivänä palvella Herraa Jumalaa, joka on tehnyt teidät.

34 Katso, minun Henkeni on sinun päälläsi, minkä vuoksi minä vahvistan kaikki sinun sanasi; ja avuoret kaikkoavat sinun edestäsi, ja bvirrat kääntyvät juoksultansa; ja sinä pysyt minussa ja minä sinussa; cvaella siis minun kanssani.

35 Ja Herra puhui Henokille ja sanoi hänelle: Voitele silmäsi savella ja pese ne, niin sinä näet. Ja hän teki niin.

36 Ja hän näki ahenget, jotka Jumala oli luonut, ja hän näki myös sellaista, mikä ei ollut näkyvää bluonnolliselle silmälle; ja siitä lähtien ruvettiin sanomaan laajalti maassa: cNäkijän on Herra nostanut kansallensa.

37 Ja tapahtui, että Henok lähti maahan kansan keskuuteen ja seisoi kukkuloilla ja korkeilla paikoilla ja huusi kovalla äänellä todistaen sen tekoja vastaan; ja kaikki ihmiset aloukkaantuivat häneen.

38 He tulivat kuulemaan häntä korkeille paikoille ja sanoivat teltanvartijoille: Pysykää täällä ja vartioikaa telttoja sillä aikaa kun me menemme tuonne katsomaan näkijää, sillä hän profetoi, ja jotain outoa on maassa; mieletön mies on tullut keskuuteemme.

39 Ja tapahtui heidän kuullessaan häntä, ettei kukaan käynyt häneen käsiksi, sillä pelko valtasi kaikki ne, jotka kuulivat häntä, sillä hän vaelsi Jumalan kanssa.

40 Ja hänen luokseen tuli mies, jonka nimi oli Mahija ja joka sanoi hänelle: Sano meille suoraan, kuka olet ja mistä tulet.

41 Ja hän sanoi heille: Minä tulin Kenanin maasta, isieni maasta, vanhurskauden maasta tähän päivään asti. Ja isäni opetti minua kaikkien Jumalan teiden mukaisesti.

42 Ja tapahtui minun matkatessani Kenanin maasta, meren ääreltä idästä, että näin näyn; ja katso, taivaat minä näin, ja Herra puhui kanssani ja antoi minulle käskyn; sen vuoksi, tästä syystä, pitääkseni käskyn, minä julistan nämä sanat.

43 Ja Henok jatkoi puhettaan sanoen: Herra, joka puhui kanssani, hän on taivaan Jumala, ja hän on minun Jumalani ja teidän Jumalanne, ja te olette minun veljiäni, ja miksi te noudatatte omaa aneuvoanne ja kiellätte taivaan Jumalan?

44 Taivaat hän teki; amaa on hänen jalkojensa bkoroke, ja sen perustus on hänen. Katso, hän laski sen, ja ihmisjoukon hän on tuonut sen pinnalle.

45 Ja kuolema on tullut isiemme osaksi; kuitenkin me tunnemme heidät, emmekä voi kieltää, ja tosiaan ensimmäisen kaikista me tunnemme, tosiaankin Aadamin.

46 Sillä me olemme kirjoittaneet keskuudessamme amuistokirjaa sen mallin mukaan, jonka Jumalan sormi antoi; ja se on annettu meidän omalla kielellämme.

47 Ja kun Henok puhui Jumalan sanoja, kansa vapisi eikä voinut kestää hänen edessänsä.

48 Ja hän sanoi sille: Koska Aadam alankesi, me olemme; ja hänen lankeemuksestaan tuli bkuolema, ja meidän osaksemme on tullut kurjuus ja onnettomuus.

49 Katso, Saatana on tullut ihmislasten keskuuteen ja ahoukuttelee heitä palvelemaan häntä; ja ihmisistä on tullut blihallisia, caistillisia ja perkeleellisiä, ja heidät on dsuljettu pois Jumalan luota.

50 Mutta Jumala oli ilmoittanut isillemme, että kaikkien ihmisten on tehtävä parannus.

51 Ja hän kutsui isäämme Aadamia omalla äänellään sanoen: Minä olen Jumala; minä tein maailman ja aihmiset, bennen kuin he olivat lihassa.

52 Ja vielä hän sanoi hänelle: Jos sinä käännyt minun puoleeni ja kuulet minun ääntäni ja uskot ja teet parannuksen kaikista rikkomuksistasi ja otat akasteen, tosiaan vedessä, minun ainosyntyisen Poikani nimeen, hänen, joka on täynnä barmoa ja totuutta ja joka on cJeesus Kristus, ainoaan taivaan alla annettavaan dnimeen, jossa epelastus tulee ihmislapsille, sinä saat Pyhän Hengen lahjan, kun pyydät kaiken hänen nimessänsä, ja mitä pyydätkin, se annetaan sinulle.

53 Ja isämme Aadam puhui Herralle ja sanoi: Miksi ihmisten on tehtävä parannus ja otettava kaste vedessä? Ja Herra sanoi Aadamille: Katso, minä olen antanut sinulle aanteeksi rikkomuksesi Eedenin puutarhassa.

54 Tästä lähtien ruvettiin sanomaan laajalti kansan keskuudessa, että Jumalan aPoika on bsovittanut alkusyyllisyyden, niin ettei vanhempien syntejä voida panna vastattaviksi clasten päälle, sillä he ovat olleet puhtaita maailman perustamisesta asti.

55 Ja Herra puhui Aadamille sanoen: Koska lapsesi ovat siinneet synnissä, niin myös, kun he alkavat varttua, asynti sikiää heidän sydämessään ja he maistavat bkarvaan, jotta he tietäisivät antaa arvon hyvälle.

56 Ja heidän suodaan erottaa hyvä pahasta; sen vuoksi he ovat avapaita toimimaan tahtonsa mukaan, ja minä olen antanut sinulle toisen lain ja käskyn.

57 Ja nyt, opeta lapsillesi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä aparannus, tai he eivät voi mitenkään periä Jumalan valtakuntaa, sillä mikään bsaastainen ei voi asua siellä eli casua hänen luonaan; sillä Aadamin kielellä Pyhyyden dIhminen on hänen nimensä, ja hänen Ainosyntyisensä nimi on eIhmisen Poika, nimittäin Jeesus Kristus, vanhurskas fTuomari, joka tulee ajan keskipäivänä.

58 Sen tähden minä annan sinulle käskyn opettaa näitä asioita avoimesti alapsillesi ja sanoa:

59 Rikkomuksen tähden tulee lankeemus, joka lankeemus tuottaa kuoleman, ja koska te olette syntyneet maailmaan veden ja veren ja ahengen kautta, jotka minä olen tehnyt, ja niin tuli btomusta elävä sielu, aivan samoin teidän täytyy csyntyä uudesti taivaan valtakuntaan dvedestä ja Hengestä ja tulla puhdistetuiksi verellä, nimittäin Ainosyntyiseni verellä, niin että teidät voitaisiin pyhittää kaikesta synnistä ja te saisitte enauttia iankaikkisen elämän fsanoista tässä maailmassa ja iankaikkisesta elämästä tulevassa maailmassa, nimittäin kuolemattomuuden gkirkkaudesta;

60 sillä aveden kautta te pidätte käskyn; Hengen kautta teidät julistetaan bsyyttömiksi, ja cveren kautta teidät dpyhitetään;

61 sen tähden sen on suotu pysyä teissä; taivaan todistuksen; aLohduttajan, kuolemattoman kirkkauden rauhan; totuuden kaikista asioista; hänen, joka elävöittää kaiken, joka tekee kaiken eläväksi; hänen, joka tietää kaikki asiat ja jolla on kaikki voima viisauden, armon, totuuden, oikeudenmukaisuuden ja oikeuden mukaan.

62 Ja nyt, katso, minä sanon sinulle: Tämä on apelastussuunnitelma kaikille ihmisille minun bAinosyntyiseni veren kautta, hänen, joka tulee ajan keskipäivänä.

63 Ja katso, kaikilla asioilla on vertauskuvansa, ja kaikki on luotu ja tehty atodistamaan minusta; sekä se, mikä on ajallista, että se, mikä on hengellistä; se, mikä on taivaissa ylhäällä, ja se, mikä on maan päällä, ja se, mikä on maassa, ja se, mikä on maan alla, sekä ylhäällä että alhaalla – kaikki todistaa minusta.

64 Ja tapahtui, että kun Herra oli puhunut Aadamin, isämme, kanssa, Aadam huusi Herran puoleen ja Herran aHenki tempasi hänet pois ja hänet vietiin veteen ja laskettiin bveden alle ja tuotiin esiin vedestä.

65 Ja näin hänet kastettiin, ja Jumalan Henki laskeutui hänen päällensä, ja näin hän asyntyi Hengestä ja hänen bsisäinen ihmisensä tuli eläväksi.

66 Ja hän kuuli äänen taivaasta sanovan: Sinut on akastettu tulella ja Pyhällä Hengellä. Tämä on btodistus Isästä ja Pojasta vastedes ja ikuisesti;

67 ja sinä olet hänen ajärjestyksensä mukaan, joka oli ilman päivien alkua ja vuosien loppua kaikesta iankaikkisuudesta kaikkeen iankaikkisuuteen.

68 Katso, sinä olet ayhtä minussa, Jumalan lapsi; ja näin voi kaikista tulla minun blapsiani. Aamen.