Tutkimisen apuneuvoja
Sielu


Sielu

Sielusta puhutaan pyhissä kirjoituksissa kolmessa merkityksessä: 1) henkiolento sekä kuolevaisuutta edeltävässä että sen jälkeisessä elämässä (Alma 40:11–14; Abr. 3:23) 2) yhdistynyt henki ja ruumis kuolevaisuudessa (OL 88:15; Abr. 5:7) ja 3) kuolematon ylösnoussut persoona, jonka henki ja ruumis ovat liittyneet yhteen erottamattomasti (2. Nefi 9:13; OL 88:15–16).

Sielujen arvo

Kaikki ihmiset ovat Jumalan henkilapsia. Hän välittää jokaisesta lapsestaan ja pitää jokaista arvokkaana. Koska he ovat hänen lapsiaan, heistä voi tulla hänen kaltaisiaan. Siksi heidän arvonsa on suuri.