Tutkimisen apuneuvoja
Uskonkappaleet


Uskonkappaleet

Kolmetoista perusasiaa, joihin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet uskovat.

Joseph Smith kirjoitti ne kirjeeseensä John Wentworthille, joka oli Chicago Democrat -nimisen lehden päätoimittaja ja joka oli tiedustellut, mihin kirkon jäsenet uskovat. Kirjettä ruvettiin kutsumaan Wentworth-kirjeeksi, ja se julkaistiin ensimmäisen kerran Times and Seasons -nimisessä lehdessä maaliskuussa 1842. Uskonkappaleet hyväksyttiin muodollisesti pyhäksi kirjoitukseksi kirkon jäsenten äänestyksellä 10. lokakuuta 1880 ja liitettiin Kallisarvoiseen helmeen.

Tulosta