Tutkimisen apuneuvoja
Profetia, profetoiminen


Profetia, profetoiminen

Profetia koostuu Jumalan innoittamista sanoista tai kirjoituksista, joita ihminen saa ilmoituksen kautta Pyhältä Hengeltä. Todistus Jeesuksesta on profetian henki (Ilm. 19:10). Profetia voi liittyä menneisyyteen, nykyisyyteen tai tulevaisuuteen. Kun ihminen profetoi, hän puhuu tai kirjoittaa sitä, mitä Jumala haluaa hänen tietävän omaksi hyväkseen tai muiden hyväksi. Yksityiset ihmiset voivat saada profetioita tai ilmoituksia omaa elämäänsä varten.