Tutkimisen apuneuvoja
Isaskar


Isaskar

Vanhassa testamentissa Jaakobin ja Lean poika (1. Moos. 30:17–18; 35:23; 46:13). Hänen jälkeläisistään tuli yksi Israelin kahdestatoista heimosta.

Isaskarin heimo

Jaakobin siunaus Isaskarille on kohdassa 1. Moos. 49:14–15. Kanaaninmaassa heimo sai Palestiinan hedelmällisimpiä maita, mukaan luettuna Jisreelin tasangon. Isaskarin alueen sisällä oli monia merkittäviä juutalaisten historian paikkoja, esimerkiksi Karmel, Megiddo, Dotan, Gilboa, Jisreel, Tabor ja Nasaret (Joos. 19:17–23).