Tutkimisen apuneuvoja
Haggai


Haggai

Vanhan testamentin profeetta, joka profetoi noin vuonna 520 eKr. Jerusalemissa, pian sen jälkeen kun juutalaiset olivat palanneet pakkosiirtolaisuudestaan Babyloniasta (Esra 5:1; 6:14). Hän puhui Herran temppelin jälleenrakentamisesta Jerusalemiin ja nuhteli ihmisiä, koska sitä ei ollut saatu valmiiksi. Hän kirjoitti myös tuhatvuotisen valtakunnan temppelistä ja Vapahtajan hallinnosta.

Haggain kirja

Luvussa 1 Herra nuhtelee ihmisiä siitä, että he asuvat valmiissa taloissaan, samalla kun temppeli on rakentamatta. Luvussa 2 on Haggain profetia siitä, että Herra antaa rauhan temppelillensä.