Tutkimisen apuneuvoja
Helamanin pojat


Helamanin pojat

Mormonin kirjassa ammonilaisina tunnettujen kääntyneiden lamanilaisten poikia, joista tuli Helamanin alaisia sotureita (Alma 53:16–22).