Tutkimisen apuneuvoja
Kadotuksen pojat


Kadotuksen pojat

Saatanan seuraajia, jotka kärsivät hänen kanssaan iankaikkisuudessa. Kadotuksen poikia ovat 1) ne, jotka seurasivat Saatanaa ja jotka karkotettiin taivaasta kuolevaisuutta edeltävässä elämässä kapinoinnin vuoksi, sekä 2) ne, joiden on sallittu syntyä tähän maailmaan fyysisessä ruumiissa, mutta jotka ovat sitten ryhtyneet palvelemaan Saatanaa ja kääntyneet täysin Jumalaa vastaan. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat herätetään kuolleista, mutta heitä ei lunasteta toisesta (hengellisestä) kuolemasta, eivätkä he voi asua kirkkauden valtakunnassa (OL 88:32, 35).