Tutkimisen apuneuvoja
Sota


Sota

Aseellinen selkkaus tai taistelu. Herra hyväksyy sodan ainoastaan pyhiensä viimeisenä keinona puolustaa perheitään, omaisuuttaan, oikeuksiaan, vapauttaan ja riippumattomuuttaan (Alma 43:9, 45–47).