Tutkimisen apuneuvoja
Patriarkka


Patriarkka

Pyhissä kirjoituksissa on kahdenlaisia patriarkkoja: 1) Melkisedekin pappeuden virka, johon mies asetetaan, toisinaan evankelistaksi sanottu 2) perheen isä tai suvun kantaisä. Asetettu patriarkka antaa erityisiä siunauksia kelvollisille kirkon jäsenille.

Asetettu patriarkka

Isä