Tutkimisen apuneuvoja
Tunnustaminen


Tunnustaminen

Tunnustamista käytetään pyhissä kirjoituksissa ainakin kahdella tapaa. Toisessa merkityksessä on kyse uskon tunnustamisesta, kuten silloin, kun tunnustetaan, että Jeesus on Kristus (Matt. 10:32; Room. 10:9; 1. Joh. 4:1–3; OL 88:104).

Toisessa merkityksessä on kyse syyllisyyden myöntämisestä kuten syntien tunnustamisessa. Kaikkien ihmisten velvollisuutena on tunnustaa kaikki syntinsä Herralle, jotta he voivat saada häneltä anteeksi (OL 58:42–43). Tarvittaessa synnit tulee tunnustaa myös niille, joita vastaan syntiä on tehty. Vakavat synnit tulee tunnustaa kirkon virkailijalle (useimmiten piispalle).

Tulosta