Tutkimisen apuneuvoja
Lainopettaja


Lainopettaja

Vanhassa ja Uudessa testamentissa sanaa käytetään hieman eri tavoin: 1) Vanhassa testamentissa lainopettajan ensisijainen tehtävä oli jäljentää pyhiä kirjoituksia (Jer. 8:8). 2) Lainopettajia mainitaan usein Uudessa testamentissa. He tekivät laista pikkutarkan ja sovelsivat sitä oman aikansa oloihin (Matt. 13:52; Mark. 2:16–17; 11:17–18; Luuk. 11:44–53; 20:46–47).