Tutkimisen apuneuvoja
Pyhän Hengen lahja


Pyhän Hengen lahja

Jokaisella kelvollisella kastetulla kirkon jäsenellä on oikeus Pyhän Hengen jatkuvaan vaikutukseen. Kun ihminen kastetaan Jeesuksen Kristuksen tosi kirkon jäseneksi, hän saa Pyhän Hengen lahjan sellaisen miehen kätten päällepanemisella, jolla on oikea valtuus (Ap. t. 8:12–25; Moroni 2; OL 39:23). Pyhän Hengen lahjan saamista sanotaan usein tulikasteeksi (Matt. 3:11; OL 19:31).