Tutkimisen apuneuvoja
Öljymäki


Öljymäki

Jerusalemista itään sijaitsevan Kidroninlaakson toisella puolella kohoava kukkula. Öljymäen länsirinteellä, lähellä laakson pohjaa on Getsemanen puutarha. Öljymäen laella ja itärinteellä sijaitsevat Betfage ja Betania. Öljymäellä on sattunut monia raamatullisia tapahtumia (Matt. 24:3), ja sillä on tärkeä sija myös myöhempien aikojen tapahtumissa (Sak. 14:3–5; OL 45:48–54; 133:20).