Tutkimisen apuneuvoja
Ylipappi


Ylipappi

Pappeusvirka. Pyhissä kirjoituksissa sanalla ”ylipappi” on kaksi merkitystä: 1) Melkisedekin pappeuden virka ja 2) Aaronin pappeuden johtava virkailija Mooseksen lain mukaan.

Ensimmäinen merkitys soveltuu Jeesukseen Kristukseen suurena Ylipappina. Myös Aadam ja kaikki patriarkat olivat ylipappeja. Nykyisin kolme johtavaa ylipappia muodostavat kirkon presidenttikunnan ja johtavat kaikkia muita pappeudenhaltijoita ja kirkon jäseniä. Muitakin kelvollisia miehiä asetetaan nykyisin ylipapeiksi kaikkialla kirkossa siten kuin on tarkoituksenmukaista. Ylipappi voidaan kutsua, erottaa ja asettaa piispaksi (OL 68:19; 107:69–71).

Toisessa merkityksessä Aaronin pappeuden johtavaa virkailijaa kutsuttiin Mooseksen lain mukaan ylipapiksi. Virka oli perinnöllinen ja siirtyi esikoiselta esikoiselle Aaronin suvussa. Aaron itse oli Aaronin järjestyksen ensimmäinen ylipappi (2. Moos. 28–29; 3. Moos. 8; OL 84:18).