Tutkimisen apuneuvoja
Markus


Markus

Uudessa testamentissa Johannes Markus, Jerusalemissa asuvan Marian poika (Ap. t. 12:12); saattoi olla myös Barnabaksen serkku (tai veljenpoika) (Kol. 4:10). Markus lähti Paavalin ja Barnabaksen kanssa Jerusalemista heidän ensimmäiselle lähetysmatkalleen ja erosi heistä Pergessä (Ap. t. 12:25; 13:5, 13). Myöhemmin Markus liittyi Barnabaksen seuraan ja meni hänen kanssaan Kyprokseen (Ap. t. 15:37–39). Markus oli Paavalin luona Roomassa (Kol. 4:10; Filem. 1:24). Markus oli Pietarin luona Babylonissa (luultavasti Rooman peitenimi) (1. Piet. 5:13). Markus oli myös Timoteuksen luona Efesossa (2. Tim. 4:11).

Markuksen evankeliumi

Uuden testamentin toinen kirja. Markuksen evankeliumi kirjoitettiin mahdollisesti Pietarin johdolla. Markuksen tavoitteena on esittää Herra Jumalan Poikana, joka eli ja toimi ihmisten keskuudessa. Markus kuvaa voimakkaasti ja nöyrästi Jeesuksen sivustakatsojiinsa jättämiä vaikutelmia. Perimätiedon mukaan Markus kävi Pietarin kuoleman jälkeen Egyptissä, järjesti seurakunnan Aleksandriaan ja koki marttyyrikuoleman.

Katso luetteloa Markuksen evankeliumissa kerrotuista Vapahtajan elämän tapahtumista liitteen kohdasta Evankeliumiharmonia.