Tutkimisen apuneuvoja
Habakuk


Habakuk

Vanhassa testamentissa profeetta, joka puhui Juudassa kansan synnillisyydestä mahdollisesti Jojakinin hallituskaudella (noin 600 eKr.).

Habakukin kirja

Luvussa 1 on Herran ja hänen profeettansa välinen keskustelu, samanlainen kuin Jeremian kirjan luvussa 12 ja Opin ja liittojen luvussa 121. Habakuk on pahoillaan siitä, että jumalattomat näyttävät menestyvän. Luvussa 2 Herra neuvoo Habakukia olemaan kärsivällinen – vanhurskaiden täytyy oppia elämään uskosta. Luvussa 3 on Habakukin rukous, jossa hän tunnustaa Jumalan oikeudenmukaisuuden.