Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 121


Luku 121

Rukous ja profetioita, jotka profeetta Joseph Smith kirjoitti kirjeessä kirkolle ollessaan vankina Libertyn vankilassa Missourissa, päivätty 20. maaliskuuta 1839. Profeetta useine kumppaneineen oli ollut kuukausia vankilassa. Heidän hallinnollisille ja oikeudellisille viranomaisille osoittamistaan anomuksista ja vetoomuksista ei ollut koitunut heille apua.

1–6 Profeetta vetoaa Herraan kärsivien pyhien puolesta. 7–10 Herra puhuu hänelle rauhaa. 11–17 Kirottuja ovat kaikki ne, jotka nostavat valheellisia rikkomushuutoja Herran kansaa vastaan. 18–25 Heillä ei ole oikeutta pappeuteen, ja heidät tuomitaan. 26–32 Kirkkauden ilmoituksia luvataan niille, jotka kestävät uskollisina. 33–40 Miksi monet ovat kutsuttuja mutta harvat valittuja? 41–46 Pappeutta saa käyttää ainoastaan vanhurskaasti.

1 Oi Jumala, missä olet, ja missä on maja, joka kätkee apiilopaikkasi?

2 aKuinka kauan kätesi viipyy ja silmäsi, niin, puhdas silmäsi katsoo iankaikkisista taivaista kansasi ja palvelijoidesi kohtaamaa vääryyttä ja heidän huutonsa tunkeutuvat sinun korvaasi?

3 Niin, oi Herra, akuinka kauan heidän on kärsittävä tätä vääryyttä ja laitonta sortoa, ennen kuin sydämesi pehmenee heitä kohtaan ja sisimpäsi liikuttuu myötätunnosta heitä kohtaan?

4 Oi Herra Jumala aKaikkivaltias, taivaan, maan ja merien ja kaiken niissä olevan Luoja, joka valvot Perkelettä ja Seolin pimeää ja yönsynkkää valtakuntaa ja alistat ne valtaasi – ojenna kätesi; anna silmäsi lävistää; anna nostaa ylös majasi; älä anna bpiilopaikkasi enää olla kätkettynä; anna korvasi kallistua; anna sydämesi pehmetä ja sisimpäsi liikuttua myötätunnosta meitä kohtaan!

5 Anna vihasi syttyä vihollisiamme vastaan; ja sydämesi kiivaudessa miekallasi akosta puolestamme meidän vääryytemme.

6 Muista kärsiviä pyhiäsi, oi Jumalamme, niin palvelijasi iloitsevat sinun nimessäsi ikuisesti.

7 Poikani, rauha olkoon sielullesi; avastoinkäymisesi ja ahdinkosi kestävät vain pienen hetken,

8 ja sitten, jos akestät ne hyvin, Jumala korottaa sinut korkeuteen; sinä voitat kaikki vihollisesi.

9 aYstäväsi seisovat rinnallasi, ja he tervehtivät sinua jälleen lämpimin sydämin ja ystävällisin käsin.

10 Sinä et ole vielä kuin aJob; ystäväsi eivät kiistele sinua vastaan eivätkä syytä sinua rikkomuksesta, kuten Jobia syytettiin.

11 Ja ne, jotka syyttävät sinua rikkomuksesta, niiden toivo häviää, ja heidän odotuksensa haihtuvat pois, kuten akuura sulaa nousevan auringon polttavien säteiden edessä;

12 ja myös Jumala on ojentanut kätensä ja pannut sinettinsä muuttaakseen aajat ja hetket ja sokaistakseen heidän mielensä, niin etteivät he voi ymmärtää hänen ihmeellisiä tekojansa; niin että hän voi myös koetella heitä ja saada heidät kiinni heidän omasta viekkaudestaan;

13 myös koska heidän sydämensä ovat turmeltuneet, ja jotta se, minkä he mielellään tuottavat toisten osaksi ja mistä he haluavat antaa toisten kärsiä, kohtaisi heitä aitseänsä viimeiseen asti;

14 että he myös pettyisivät ja heidän toivonsa häviäisi;

15 ja ettei tästä ajasta kulu monta vuotta, kun heidät ja heidän jälkeläisensä hävitetään taivaan alta, sanoo Jumala, niin ettei yksikään heistä jää seisomaan seinän viereen.

16 Kirottuja ovat kaikki ne, jotka nostavat kantapäänsä minun avoideltujani vastaan, sanoo Herra, ja huutavat, että nämä ovat tehneet bsyntiä, kun he eivät ole tehneet syntiä minun edessäni, sanoo Herra, vaan ovat tehneet sitä, mikä on soveliasta minun silmissäni ja mitä minä olen käskenyt heidän tehdä.

17 Mutta ne, jotka huutavat rikkomus, tekevät niin, koska he ovat synnin palvelijoita ja itse ovat tottelemattomuuden alapsia.

18 Ja ne, jotka vannovat väärin minun palvelijoitani vastaan saattaakseen heidät vankeuteen ja kuolemaan –

19 voi heitä; koska he ovat arikkoneet pienokaisiani vastaan, heidät erotetaan minun huoneeni btoimituksista.

20 Heidän akorinsa ei tule olemaan täysi, heidän talonsa ja aittansa tuhoutuvat ja ne, jotka ovat heitä mielistelleet, tulevat halveksimaan heitä.

21 Heillä ei ole oikeutta apappeuteen, eikä heidän jälkeläisillään heidän jälkeensä polvesta polveen.

22 Heille olisi ollut aparempi, että heidän kaulaansa olisi ripustettu myllynkivi ja heidät olisi hukutettu meren syvyyteen.

23 Voi kaikkia niitä, jotka ahdistelevat minun kansaani ja ajavat ja murhaavat sitä ja todistavat sitä vastaan, sanoo Herra Sebaot; akäärmeiden sukupolvi ei välty helvetin tuomiolta.

24 Katso, minun silmäni anäkevät ja tuntevat kaikki heidän tekonsa; ja minulla on varattuna pikainen btuomio aikanansa heille kaikille;

25 sillä hetki on amäärätty jokaiselle ihmiselle sen mukaan, millaisia hänen btekonsa ovat.

26 Jumala antaa teille aPyhän Henkensä kautta, nimittäin Pyhän Hengen sanomattoman suuren blahjan kautta, ctiedon, jota ei ole ilmoitettu maailman alusta asti ennen kuin nyt

27 ja jota meidän esi-isämme odottivat innokkain odotuksin ilmoitettavaksi viimeisinä aikoina ja johon enkelit kohdistivat heidän mielensä, että se oli pidetty varattuna heidän kirkkautensa täyteyttä varten,

28 tulevana aikana, jolloin amitään ei salata; olipa olemassa yksi Jumala tai monta bjumalaa, heidät ilmaistaan.

29 Kaikki valtaistuimet ja herruudet, vallat ja voimat ailmoitetaan ja suodaan kaikille, jotka ovat kestäneet uskollisina Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tähden.

30 Ja myös, jos on määrätty arajoja taivaille tai merille tai kuivalle maalle tai auringolle, kuulle tai tähdille,

31 kaikki niiden kiertoajat, kaikki määrätyt päivät, kuukaudet ja vuodet ja kaikkien niiden päivien, kuukausien ja vuosien päivät ja kaikki niiden kirkkaudet, lait ja määräajat ilmoitetaan aikojen täyttymisen ataloudenhoitokauden aikoina

32 sen mukaan, mitä säädettiin keskellä kaikkien muiden jumalien iankaikkisen aJumalan bneuvonpitoa, ennen kuin tämä maailma oli, varattavaksi sen päätökseen ja loppuun asti, jolloin jokainen ihminen on astuva hänen ceteensä iankaikkisuuteen ja hänen kuolemattomaan dlepoonsa.

33 Kuinka kauan voi virtaava vesi pysyä epäpuhtaana? Mikä voima estää taivaita? Yhtä hyvin ihminen voisi ojentaa heiveröisen käsivartensa pysäyttääkseen Missourivirran säädetyn juoksun tai kääntää sen ylävirtaan kuin estää Kaikkivaltiasta vuodattamasta atietoa alas taivaasta myöhempien aikojen pyhien päälle.

34 Katso, monet ovat akutsuttuja, mutta harvat ovat bvalittuja. Ja miksi he eivät ole valittuja?

35 Koska heidän sydämensä on kiinnittynyt niin paljon siihen, mikä on tästä amaailmasta, ja pyrkii saamaan ihmisten bkunnianosoituksia, etteivät he opi tätä yhtä opittavaa –

36 että pappeuden aoikeudet on liitetty erottamattomasti taivaan bvoimiin ja ettei taivaan voimia voida hallita eikä käyttää muuten kuin cvanhurskauden periaatteiden mukaan.

37 Että ne voidaan suoda meille, on totta; mutta kun me pyrimme apeittelemään bsyntejämme tai tyydyttämään cylpeyttämme, turhamaista kunnianhimoamme tai hallitsemaan tai vallitsemaan tai pakottamaan ihmislasten sieluja pienimmälläkään vääryydellä, katso, taivaat dvetäytyvät; Herran Henki tulee murheelliseksi, ja kun se on vetäytynyt, se on sen miehen pappeuden eli valtuuden loppu.

38 Katso, ennen kuin hän aavistaakaan, hän on jäänyt itsekseen apotkimaan pistintä vastaan, bvainoamaan pyhiä ja taistelemaan Jumalaa vastaan.

39 Olemme oppineet murheellisesta kokemuksesta, että melkein kaikkien ihmisten aluonnon ja taipumuksen mukaista on, että niin pian kuin he saavat vähän valtaa, kuten he kuvittelevat, he alkavat heti käyttää valtaa väärin.

40 Sen tähden monet ovat kutsuttuja mutta harvat valittuja.

41 Mitään valtaa ja vaikutusvaltaa ei voi eikä saa pitää yllä pappeuden avulla, ainoastaan ataivuttelemalla, bpitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella,

42 ystävällisyydellä ja puhtaalla tiedolla, joka avartaa sielua suuresti vailla ateeskentelyä ja vailla bvilppiä –

43 anuhdellen vakavasti ajallansa, kun Pyhä Henki kehottaa; ja osoittaen sen jälkeen suurempaa brakkautta sitä kohtaan, jota olet nuhdellut, jottei hän pidä sinua vihollisenaan;

44 jotta hän tietäisi, että sinun uskollisuutesi on vahvempi kuin kuoleman siteet.

45 Edelleen sisimpäsi olkoon täynnä rakkautta kaikkia ihmisiä ja uskon huonekuntaa kohtaan, ja ahyve kaunistakoon bajatuksiasi lakkaamatta; silloin sinun luottamuksesi vahvistuu Jumalan edessä ja pappeuden oppi laskeutuu sieluusi kuin ckaste taivaasta.

46 aPyhä Henki on kumppanisi alati ja valtikkasi muuttumaton vanhurskauden ja totuuden valtikka; ja sinun bherruutesi on oleva ikuinen herruus, ja ilman pakkoa se virtaa sinulle aina ja ikuisesti.